Vår egen verbdatabase - Språkskolen Parla Italiano

Gå til innhold

Bøy et italiensk verb

Bøy et italiensk verb med vår database

Inneholder 8339 italienske verb


Skriv verbet i infinitiv og trykk enter

bøy:


Italienske verb


I N F I N I T O - Infinitiv: P A R T I C I P I O - Perfektum partisipp: G E R U N D I O - Gerundium:  
I N D I C A T I V O - Indikativ C O G N I U N T I V O - Konjunktiv

Presente - Presens

Passato prossimo - Presens perfektum (før Perfektum)


Imperfetto - Preteritum - (før Imperfektum)


Trapassato prossimo - Preteritum (før Pluskvamperfektum)


Passato remoto - Preteritum


Trapassato remoto - Preteritum


Futuro semplice - Presens futurum (før 1. Futurum)


Futuro anteriore - Presens futurum perfektum (før 2. Futurum)

Presente - Presens
Passato prossimo - Presens perfektum (før Perfektum)

Imperfetto - Preteritum (før Imperfektum)Trapassato prossimo - Preteritum (før Pluskvamperfektum)


C O N D I Z I O N A L E - Kondisjonalis I M P E R A T I V O - Imperativ

Condizionale presente - Preteritum futurum (før 1. Kondisjonalis)


Condizionale passato - Preteritum futurum perfektum (før 2. Kondisjonalis)Verb som bøyes som

Tilbake til verktøykassa


S P R Å K S K O L E N  P A R L A   I T A L I A N O


V E R B

V E R B O

F E R F

A D I T Z

V E R B U M

V E R B I

G L A G O L

W E R K W O O R D

V E R B E

S Ö G N

C Z A S O W N I K


Tilbake til innholdet