En liten oppfriskning før du starter - Språkskolen Parla Italiano

Gå til innhold
Grammatiske betegnelser
Vi har fordelt argumentene i fohold til ferdighetsnivå med fargekoder: A1a/A1b - A2/B1 - B2/C1
Norske betegnelser
Eksempler
Italienske betegnelser
Adjektiv
pen, gul
Aggettivo
Adverb
her, nå, fort, kansje, ikke
Avverbio
Artikkel
Articolo
Delingsartikkel
Ikke vanlig på norsk, men betyr: Hun handlet (noe/litt) mat. Han tok tre (dem).
Partitivo
Femininum/hunkjønn
ei jente, ei gate
Femminile
Grunntall
en, ti, tjue
Numeri cardinali
Hjelpeverb
Jeg har kjøpt ny bil
De er kommet tilbake
Han ble hjulpet
Verbo ausiliario
Imperativ
Vent på meg! Ikke kast papir!
Imperativo
Infinitiv
(å) løpe, (å) gå
Infinito
Konsonant
b, c, d, f, g...
Consonante
Maskulinum/hannkjønn
en gutt, en butikk
Maschile
Objekt, direkte
Jeg liker henne.
Jon kjøper en genser
Comlemento oggetto
Objekt, indirekte
Vi gav henne en mobiltelefon.
Katrine sendte dem en pakke.
Complemento di termine
Ordenstall
første, andre, tredje
Numeri ordinali
Perfektum partisipp
Han har studert. Toget har gått.
Participio passato
Personlig pronomen objektsform
Jeg kjenner ham. Blir du med oss?
Pronome complemento
Personlig pronomen subjektsform
Jeg, du, han, hun, den, det, vi, dere, de
Pronome personale
Pluralis/flertall
gutter, jenter, vinduer
Plurale
Possesiv/eiendomspronomen
min bil, hans hage, vårt hus
Aggettivi e pronomi possessivi
Preposisjon
på, i, av, med, over
Preposizioni
Presens
Jeg går hjem
Presente
Pronomen
jeg, meg, dette, noen, hvem
Pronome
Refleksift pronomen
Jeg vasker meg.
Pronome riflessivo
Relativt pronomen
Gutten som kom gående ...
Pronome relativo
Singularis/entall
(ei) jente, (en) gutt, (et) vindu
Singolare
Subjekt
Marius studerer jus
Soggetto
Substantiv
sykkel, lege, vennskap
Sostantivo
Verb
Han kommer. Han reiste hjem.
Verbo
Verb, refleksivt
Hun vasker seg.
Verbo riflessivo
Vokal
a, e, i, o, u, y ..
Vocale
SPRÅKSKOLEN PARLA ITALIANO
GRØNLIGATA 8 - 3683 NOTODDEN
TLF. 986 17 919
Tilbake til innholdet