En liten oppfriskning før du starter - Språkskolen Parla Italiano

Gå til innhold
Grammatiske betegnelser
Vi har fordelt argumentene i fohold til ferdighetsnivå med fargekoder: A1a/A1b - A2/B1 - B2/C1
Norske betegnelser
Eksempler
Italienske betegnelser
pen, gul
Aggettivo
her, nå, fort, kansje, ikke
Avverbio

Articolo
Ikke vanlig på norsk, men betyr: Hun handlet (noe/litt) mat. Han tok tre (dem).
Partitivo
ei jente, ei gate
Femminile
en, ti, tjue
Numeri cardinali
Jeg har kjøpt ny bil
De er kommet tilbake
Han ble hjulpet
Verbo ausiliario
Vent på meg! Ikke kast papir!
Imperativo
(å) løpe, (å) gå
Infinito
b, c, d, f, g...
Consonante
en gutt, en butikk
Maschile
Jeg liker henne.
Jon kjøper en (genser). Jon kjøper den
Comlemento oggetto
Vi gav henne en mobiltelefon.
Katrine sendte dem en pakke.
Complemento di termine
første, andre, tredje
Numeri ordinali
Han har studert. Toget har gått.
Participio passato
Jeg kjenner ham. Blir du med oss?
Pronome complemento
Jeg, du, han, hun, den, det, vi, dere, de
Pronome personale
gutter, jenter, vinduer
Plurale
min bil, hans hage, vårt hus
Aggettivi e pronomi possessivi
på, i, av, med, over
Preposizioni
Jeg går hjem
Presente
jeg, meg, dette, noen, hvem
Pronome
Jeg vasker meg.
Pronome riflessivo
Gutten som kom gående ...
Pronome relativo
(ei) jente, (en) gutt, (et) vindu
Singolare
Marius studerer jus
Soggetto
sykkel, lege, vennskap
Sostantivo
Han kommer. Han reiste hjem.
Verbo
Hun vasker seg.
Verbo riflessivo
a, e, i, o, u, y ..
Vocale
SPRÅKSKOLEN PARLA ITALIANO
GRØNLIGATA 8 - 3683 NOTODDEN
TLF. 986 17 919
Tilbake til innholdet