Italiensk Selvstudium kurs - Parla Italiano

Gå til innhold

Hovedmeny:

Italiensk Selvstudium kurs

     
     
     
     

Italiensk selvstudiumkurs


Selvstudium er perfekt for deg som ikke har mulighet til å delta på et av våre kurs.

Du jobber med din pc, nettbrett eller smartphone på våre nettsider, og du følger et detaljert program. Her har du mulighet til å jobbe når du selv ønsker, hvor du selv ønsker, og ikke minst hvor lenge du ønsker. Du har selvfølgelig også mulighet til å stille spørsmål til skolen via e-post ved behov. Du sender også inn tester til retting og tilbakemelding med jevne mellomrom.


Som nybegynner vil du etter 6 mnd. være i stand til:

Lytteforståelse:
Jeg kan forstå vanlige ord og ytringer knyttet til områder av personlig betydning, som enkel informasjon som gjelder meg selv, min familie, mitt nærmiljæ og arbeidsliv. Jeg kan oppfatte hovedinnholdet i enkle, korte og tydelige beskjeder og meldinger.

Leseforståelse:
Jeg kan lese svært korte, enkle tekster. Jeg kan finne spesifikke, forutsigbare opplysninger i enkel, dagligdags informasjon som reklame, brosjyrer, menyer og rutetabeller. Jeg kan forstå enkle, korte, personlige brev.

Føre en samtale:
Jeg kan delta i enkle og rutinepregede samtalesituasjoner som innebærer en enkel og direkte utveksling av informasjon om kjente emner og aktiviteter. Jeg kan bruke og forstå vanlige høflighetsfraser, men forstår som regel ikke nok til å holde samtalen gående.
Uttrykke seg muntlig  Jeg kan bruke en rekke uttrykk og setninger for på en enkel måte beskrive familie og andre mennesker, boforhold, min utdannelse og min nåværende eller tidligere jobb.

Skriftlig:
Jeg kan skrive korte, enkle notater og beskjeder. Jeg kan skrive et veldig enkelt, personlig brev, f.eks. et takkebrev.

For deg som allerede har et høyere ferdighetsnivå, eller ønsker å fortsette etter endt kurs, kan du ta en titt her


Selvstudium

Selvstudium

• Alle dialoger oversatt til norsk.
• Glossar italiensk - norsk
• Egen verktøykasse i 6 måneder med øvelser, lyd filer og prøver, alle med fasit.
• Nedlastbar fasit til alle øvelsene.
• Hundrevis av dialoger og lytteøvelser.
• Interaktiv arbeidsbok på nett med fasit.
• Dokumentarkiv til hele kurset.
• Minigrammatikk satt i system i forhold til ferdighetsnivå.
• Verbdatabase med over 8000 verb
• 8 innleveringer med rettelser og veiledning.
• Personlig oppfølging på e-post i hele perioden.
• Ordlaboratoriet - lær ord og enkle setninger med bilder og lyd
• Se og lær med video.
• Digitale lærebøker - arbeidsbøker på pc, nettbrett og smarthone.
• Bibliotek med lærebøker, arbeidsbøker, ordbøker, kokebøker og m.m.


kr 850,00 Legg til
Selvstudium full pakke

Selvstudium full pakke

• Alle dialoger oversatt til norsk.
• Glossar italiensk - norsk
• Egen verktøykasse i 6 måneder med øvelser, lyd filer og prøver, alle med fasit.
• Nedlastbar fasit til alle øvelsene.
• Hundrevis av dialoger og lytteøvelser.
• Interaktiv arbeidsbok på nett med fasit.
• Dokumentarkiv til hele kurset.
• Minigrammatikk satt i system i forhold til ferdighetsnivå.
• Verbdatabase med over 8000 verb
• Ukentlige innleveringer med rettelser og veiledning (24 innleveringer).
• Personlig oppfølging på e-post i hele perioden.
• Ordlaboratoriet - lær ord og enkle setninger med bilder og lyd
• Se og lær med video.
• Digitale lærebøker - arbeidsbøker på pc, nettbrett og smartfhone.
• Bibliotek med lærebøker, arbeidsbøker, ordbøker, kokebøker og m.m.

- Kursmaterialet -
• Tekstbok i papirutgave.
• Glossar til tekstbok.
• Kompendium
• Verb bok "Lær 101 verb på 1 dag"
• CD A1
• CD 100 - hundre dialoger for lytteøvelser på Norsk og italiensk.

kr 2.850,00 Legg til

Fargelegg din hverdag, lær deg verdens vakreste språk på en enkel og morsom måte.
Hvor står du idag, og hvor kan du stå i morgen?
     
     
     
     
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen