Grammatikk - Nektelse — Grammatica - Negazione - Parla Italiano

Gå til innhold

Hovedmeny:

Grammatikk - Nektelse — Grammatica - Negazione

Minigrammatikk > Nektelse
     
     
     
     
Nektelse

Nektelse - Negazione

Oggi non vado a lavorare
Non
ho voglia di uscire.
Hai visto Carlo? - No, non l'ho visto.

I dag går jeg ikke på jobb.
Jeg har ikke lyst til å gå ut.
Nei, jeg har ikke sett ham.


Non står foran verbet, hhv foran pronomen + verb

- I enkelte tilfeller tilsvarer "ikke" no, og ikke non, på italiensk:
  Ti piace o no?
Liker du det? / den eller ikke? - Come / Perche' no? Hvorfor ikke?
  Viene anche Maria? - Penso di no
Jeg tror ikke det / Penso di sì. (Ja) jeg tror det.

Non vedo niente / nulla. Jeg ser ingenting.
Non vedo nessuno. Jeg ser ingen.
Non mi scrive mai
Han skriver aldri noe.
Non dice mai niente. Han sier aldri noe.

Non ho visto niente. Jeg så ingenting.
Non ho visto nessuno.

Non mi ha mai scritto
Non mi ha mai detto niente

- Andre nektende  uttrykk er: non...ancora ikke ennå, non...piu' ikke mer.
  non... neanche / nemmeno / neppure
heller ikke, ikke engang.
- Non utelates når niente / nulla / nessuno / mai / neanche står alene i begynnelsen av en setning:
  Chi è venuto? - Nessuno (è venuto)

     
     
     
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen